BT Ekibi

"Size özel BT çözümleri"

İcinga 2 Web kurulumu – Ubuntu Server

Öncelikle tüm kurulumları Ubuntu Server 15.10 ve üzeri versiyonlar için anlatıyorum. Sunucunuzun güncel olduğundan emin olalım.

Ubuntu kurulumu sonrasında aşağıdaki komutları sırasıyla çalıştıralım.

 • sudo apt-get update (sudo etiketini Ubuntu 15 sonrasında artık kullanmayabilirsinizde)
 • apt-get upgrade

Güncellemeler tamamlandıktan sonra ssh bağlantısına ihtiyaç duyacağız.

 • apt-get install openssh-server

Artık putty ile bağlanıp root olabiliriz.

icinga1

Kurulum için kurulum kaynağını eklememiz gerekiyor aksi halde uygulamayı bulamayacaktır.

 • add-apt-repository ppa:formorer/icinga

Kaynak eklendikten sonra tekrar bir güncelleme yapıp kurulumu başlatabiliriz.

 • apt-get update
 • apt-get install icinga2

icinga2

Artık servisi başlatabiliriz. Status ile durumunu görebilirsiniz.

 • systemctl enable icinga2
 • systemctl start icinga2
 • systemctl status icinga2

Mysql servisini kurup onuda başlatıyoruz.

 • apt-get install mysql-server mysql-client
 • service mysql start

Mysql kurulumlarında size şifreler soracak, bunları unutmamaya özen gösterin. Şimdi mysql ekranına bağlanıyoruz, kurulumda size sorduğu şifreyi yazalım.

 • mysql -u root -p

icinga3

Şimdi databaseleri oluşturalım.

mysql> CREATE DATABASE icinga2;  (icinga2 isminde bir database oluşturduk)
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, DROP, CREATE VIEW, INDEX, EXECUTE ON icinga2.* TO ‘icinga2’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘icinga123’; (icinga2 database içinde icinga2@localhost şeklinde bir kullanıcı için icinga123 şeklinde bir şifre verdik. Benim önerim hepsini tek şifre ve kullanıcı yapın. Yoksa çok fazla karışıyor)
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql>exit

IDO bağlantısını sağlıyoruz. Bu kısımda karşınıza bir ekran gelecek, mysql ile bağlanması için bunuda Yes diyerek geçelim.

 • apt-get install icinga2-ido-mysql

icinga4

Servisleri restart edip kuruluma devam edelim.

 • icinga2 feature enable ido-mysql
 • service icinga2 restart
 • icinga2 feature list

Feature altında aşağıdaki gibi bir yazı sizi karşılamalı.

“Disabled features: api command compatlog debuglog gelf graphite icingastatus livestatus opentsdb perfdata statusdata syslog
Enabled features: checker ido-mysql mainlog notification”

Herhangi bir değişiklik yapmak isterseniz /etc/icinga2/features-available/ido-mysql.conf dizininden ulaşabilirsiniz.

Sıradaki adım web sunucu kurulumu;

 • apt-get install apache2
 • service apache2 start

Firewall üzerinden izin vermeniz gerekebilir

 • iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 80 -j ACCEPT
 • service iptables save

İcinga özelliklerini tekrar aktifleştiriyoruz

 • icinga2 feature enable command
 • service icinga2 restart

Son olarak arayüzün kurulumuna geçiyoruz, icinga web2 kurulumunu ekleyeceğiz.

 • wget -O – http://packages.icinga.org/icinga.key | apt-key add –
 • add-apt-repository ‘deb http://packages.icinga.org/ubuntu icinga-trusty main’
 • apt-get update
 • apt-get install icingaweb2

Kurulum tamamlandığına göre son rütuşlar verilebilir. Siteye ulaşmak için http://ipadresi/icingaweb2/setup linkini kullanabilirsiniz.

Bir kurulum şifresine ihtiyacınız olacak, bunun için yine komut satırına dönüyoruz.

 • icingacli setup token create

Sonraki adımları Next ile geçelim.

icinga5

Bazı ayarlar eksik çıkabilir, bunları düzeltmeniz gerekiyor.

icinga6

Tarihi vi veya nano ile düzeltebilirsiniz.

 • vim /etc/php5/apache2/php.ini (Komutu yazıyoruz)
  [Date] (Bu satırları bulup düzeltiyoruz)
  date.timezone = Europe/Istanbul
  :wq! (Kaydedip çıkıyoruz)

Diğer eksik kısımlar içinde aşağıdaki eklentileri kurmamız yeterli olacaktır. Kurulum sonrasında sağ alt köşeden Refresh dediğimizde tüm ekranın yeşil olduğunu göreceksiniz.

 • apt-get install php5-json php5-gd php5-imagick php5-pgsql php5-intl

Sonraki adımlarda daha önce tanımlamalarını yaptığımız sql kullanıcı adı ve şifreleri kullanıyoruz.

icinga8

 

icinga9

icinga7

Tüm kurulumlar sorunsuz tamamlandı artık http://ipadresi/icingaweb2/authentication/login ile sayfamıza login olabiliriz.

Windows sunucuların icinga üzerinde izlenmesi için sonraki adımdan devam edebilirsiniz.

Loading

Paylaştıkça çoğalır...